Reach Tüzüğü

 

REACH Tüzüğü ve Ekleri

 

    18 Aralık 2006 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen ve 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiş bulunan REACH Tüzüğü  (Regulation (EC) 1907/2006 concerning REACH)  AB  Resmi Gazetesi’nin 30 Aralık 2006 tarih ve L396 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

  • REACH Tüzüğü resmi metnine ulaşmak için tıklayınız. 
  • REACH Tüzüğü resmi olmayan TÜRKÇE  Metnine ulaşmak için tıklayınız. (Değişiklik ve düzeltmeleri içermez.)

REACH Tüzüğü'nde yapılan düzeltme ve düzenlemeler

  • Ek I'deki değişiklik: REACH Tüzüğü Ek I, Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesinin nasıl yürütüleceğine dair detay  ve Kimyasal Güvenlik Raporu'nun nasıl hazırlanacağı hakkında bilgiler içerir. REACH EkI’ini değiştiren 252/2011 nolu Komisyon Tüzüğü Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Bu değişiklik, Nisan 2011’de yürürlülüğe girecek ve 5 Mayıs 2011’den itibaren uygulanacaktır.
  • Ek IV ve Ek V'teki düzenlemeler:  (REACH Tüzüğü 2(7)(a) ve (b) maddeleri uyarınca kayıt yükümlülüklerinden muaf tutulan maddeleri yeniden düzenlemektedir.)
  • Ek VIII, IX ve X'daki düzenlemeler:  20 Şubat 2015 tarih ve 2015/282 sayılı  Tüzük, REACH Tüzüğü’nün ek’lerini (VIII, IX ve X), “iki jenerasyonlu üreme toksitesi” yerine “genişletilmiş tek jenerasyonlu üreme toksitesi çalışmalarını” (EOGRTS, EU B.56, OECD TG 443) dahil ederek değiştirdi. 
  •  

  • Ek XI'deki düzenlemeler:  (Ek IX ve Ek X kapsamında gereken Yinelenen doz zehirliliği ve Üreme zehirliliği testlerinin Kimyasal Güvenlik Raporundaki maruziyet senaryolarına dayanarak kapsam dışı bırakılabilmesi için 'yeterli' sayılacak kriterlere açıklık getirmektedir.)

  • EK XIV'deki değişiklikler:
  • Ek XVII'deki düzenlemeler:  (AB pazarında üretim, kullanım ve pazara sunmaya ilişkin her tür kısıtlamanın yer alacağı Ek XVII - Kısıtlamalar Listesi düzeltilerek yeniden yayımlanmıştır.)
                  Kısıtlama Listelerini içeren tüzükler
    

          Kısıtlamalar Listesi REACH Tüzüğü'nün en sık güncellenen bölümlerinden biridir.

REACH Tüzüğü'ne bağlı olarak çıkarılmış diğer tüzükler

                             Değişiklikleri
   6 Temmuz 2012 tarihli düzeltmesi (3.ATP)
   30 Mayıs 2008 tarihli düzeltmesi (2.ATP)
   23.07.2009 tarihindeki 1. ATP'si

  Image

Ayrıca REACH Tüzüğü ile ilgilimevzuat sayfasına bakabilirsiniz.

Öte yandan Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına ilişkin EC/1272/2008 sayılı CLP Tüzüğü, REACH Tüzüğü kapsamında AB ülkelerinde yerleşik üretici ve ithalatçılara da belli yükümlülükler getirmektedir. CLP Tüzüğü ile ilgili sayfamızdan resmi metin ve ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?

ALTIN ÜYELİK 1

Copyright , Her hakkı saklidır. plastikpazari 2016