Dış Ticarette Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Tüm Dış Ticaret Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Nasıl İhracatçı Olunur, ihracatçı Birliklerine Üyelik İşlemleri Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

İBGS'lerde Üyelik Yıllık aidat Nisbi Aidat ve Tanıtım Fonu Kesintisi İle İlgili Hükümler ve İBGS'lerin Yerine Getirdiği Bazı Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler Nelerdir?

Gümrük Müşavirleri ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri (YGM) Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin Yerine Getirdiği Bazı Hizmetler Karşılığı Aldığı Ücretler Nelerdir?

Dış Ticarette Eğitim ve Danışmanlık Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Bir İşadamı Neden İhracat Yapmalıdır İhracat Yapmanın Firma İçin Faydaları Nelerdir?

İhracat Öncesi Aşamalar ve Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İhracata Karar Vermeden Önce Hangi Sorulara Cevap Verilmelidir?

İhracata Yeni Başlayacak Olanların Dikkat Etmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

İhracatçılar Tarafından En Fazla Yapılan Yanlışlar Nelerdir?

Uluslararası Ticarette Riskler ve Risk Yönetimi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Eximbank İhracat Kredi Sigortası Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Uluslararası Gözetim Hizmetleri ve Şirketleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracatta İş Planı Geliştirirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Özetle İhracatın Temel Noktaları Nelerdir?

İhracatta Dış Pazara Giriş Yolları ve Stratejileri Nelerdir?

Dış Ticarette Satış Sözleşmeleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Acente ve Distribütör Seçiminde Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Acentelik, Distribütörlük Sözleşmeleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Uluslararası Pazarlama Stratejisi Geliştirmenin Adımları Nelerdir?

Hedef Pazar Seçimi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Uluslararası Pazarlamada Başarılı Olmanın Sırları Nelerdir?

Dış Pazarlara Açılırken Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?

İhracatçı Hedef Pazarda Başarılı Olup Olamayacağını Nasıl Saptar?

İhracatçı Ürününü Hangi Pazarlara Satabilir?

Eximbank Uluslararası Krediler (Ülke Kredi-Garanti Programı) Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Masa Başı Dış Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

İnternet İhracatçıya Nasıl Yardımcı Olur?

Yerinde Pazar Araştırması Nasıl Yapılır?

İhracatta Pazara Giriş ve Pazar Çeşitlendirmesi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

AB Pazara Giriş Veritabanı, AB Ülkeleri ve Üçüncü Ülkeler Gümrük Prosedürleri ve Vergileri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Pazara Giriş Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Pazara Giriş Engelleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Sektör, Ülke, Firma Kaynakları, Uluslararası Dış Ticaret Verileri ve Pazar Araştırması ile İlgili Web Siteleri Hangileridir?

Dış Ticarette İstatistik ve Analizler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Ülkelerin Tarife ve İthalat İşlemleri Veri Tabanları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Uluslararası Veri Tabanları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Elektronik Ticaret Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

En Önemli B2B Web Siteleri Hangileridir ve Bunların İhracatçılara Sunduğu Hizmetler Nelerdir?

Uluslararası İhale Siteleri Hangileridir?

Dış Pazar Araştırmasının Nasıl Yapılacağı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Nedir?

Ticari Fırsatlar ve E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Dış Ticaret İstihbaratının Önemi ve Dış Ticaret İstihbarat Kaynakları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracatta Yazışma Örnekleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Emtia Fiyatları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Fiyatlandırma ve Teklif Verme Konularında Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Eximbank'ın Uyguladığı Kısa ve Orta Vadeli Reeskont, Sevk Öncesi, İhracata Hazırlık, Kobi İhracat, Sevk Sonrası Reeskont, İhracat amaçlı Üretim ve Yatırım, Özellikli İhracat Programları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracata Yönelik Üretim ve Yatırım Amaçlı Eximbank Kredileri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Özetle Dış Ticaret Süreçleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Genel İhracat Prosedürleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracat Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Ülkeye Ürüne İhracat Şekline Göre İşlemler Nelerdir?

Genel İthalat Prosedürleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrüklerde İhracat Rejimi İle İlgili Uygulamalar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Ticaret Politikası Savunma Araçları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İthalat Politikası Araçları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İthalat Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrüklerde İthalat Rejimi İle İlgili Uygulamalar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Özel İthalat Uygulamaları Tebliğleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İthalat Denetimleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İthalatta Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uygunluk Değerlendirmesine Tabi Ürünler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracatta Hangi Belge Nereden Alınır?

Ülkemiz Mevzuatı Açısından İhracatta Alınması Gerekli Belge ve İzinler Nelerdir?

Gümrük İşlemleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrüklerde Beyan, Sözlü Beyan, Kontrol ve Muayeneler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracatta Kullanılan Uluslararası Dökümanlar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrük İdarelerinde Kullanılan Belgeler Nelerdir?

Dış Ticarette Menşe Kavramı ve Önemi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Menşe Kuralları ve Menşe Kümülasyonu Sistemi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Dış Ticarette Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracatta E-Birlik Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracatta Gümrük Beyannamesi Nasıl Onaylanır?

Gümrüklerde E-Belge Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrüklerde Yapılan Uygulamalarla İlgili Elektronik Linkler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

GTİP Nasıl Belirlenir Gümrük Çıkış Işlemlerinin Aşamaları Nelerdir?

Eşyanın Gümrük Kıymeti Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrük Tarifesi Nedir?

Eşyanın Gümrük Kıymeti Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Bağlayıcı Tarife ve Menşe Bilgisi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrükte Kıymet Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrük Beyannamesi Nasıl Doldurulur?

Gümrük Kodları , Dış Ticarette Önemli Rehberler, İzahnameler , Özetler ve Listeler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracatta Teslim Şekilleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Dış Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Akreditif Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

BPO (Bank Payment Obligation) Ödeme Şekli Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracat Türleri Nelerdir ve İBGS Onayına Tabi ihracat Türleri Hangileridir?

İhracı Yasak, Ön İzne ve Kayda Bağlı Malların İhracatı Hakkıında Bilgi Verebilir misiniz?

Hurda Bakır, Hurda Alüminyum, Hurda Kağıt İhracatıyla İlgili Evraklar ve İşlemler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

İhracat Kontrolleri ve İhracı Yasak Ön İzne ve Kayda Bağlı Mallar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Bitkisel ve Hayvansal Gıdaların İthalat ve İhracatında Yapılan Kontroller ve Düzenlenen Sertifikalar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Bedelsiz İhracat Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

Alıcısı Tarafından Kabul Edilmeyen Mallar ve Alıcı Değişikliği İşlemleri Hakkında Bilgi Verebilir Misiniz?

Ekonomi Bakanlığı İl Müdürlüklerinin Dış Ticaret İle İlgili Yerine Getirdigi Hizmetler (İhracat ve İthalat Standart Kontrolleri, Ürün Güvenliği, Gözetim Şirketleri, Geri Gelen Eşya Hizmetleri, İhracat İadesi İşlemleri) Nelerdir?

Fuarlara, Ticaret ve Alım Heyetlerine Katılımın Önemi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt içi Fuarların Desteklenmesi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Serbest Bölgeler ve Serbest Bölgelerde Dış Ticaret Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Serbest Bölgeler Mevzuatı Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrüklerde Serbest Bölgeler Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrüklerde İthalat Rejimi İle İlgili Uygulamalar Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Konsinye İhracat Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Gümrük Müdürlüklerinde Geçici İhracat ve Hariçte İşleme Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Takas Yoluyla Yapılan İhracat-İthalat ve KKDF Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri ve Bu kapsamda Yapılan İhracat ve İthalat Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Kapsamında Teknik Müşavirlik Firmalarına Sağlanan Destekler Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Eximbank Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Teminat Mektubu Programı ve Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Köprü Kredisi Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Sınır Ticareti Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Sınır Ticaret Merkezlerindeki İhracat ve İthalat Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Transit Ticaret Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Ticari Kiralama Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Özel İhracat Uygulamaları Hakkında Bilgi Verebilir misiniz?

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?

ALTIN ÜYELİK 1

Copyright , Her hakkı saklidır. plastikpazari 2016